• IPTV MULTI FUNKCIJA

  IPTV MULTI FUNKCIJA

  Skaties AMIGO TV dažādās istabās vienlaicīgi par to pašu cenu
 • Pērc AMIGO TV Dekoderi un skaties uz TV

  Pērc AMIGO TV Dekoderi un skaties uz TV

  Visi labākie un populārākie kanāli Tavā televizorā
 • Skaties mūs TV un datorā

  Skaties mūs TV un datorā

  Visi kanāli vienkopus sākot no £4.00 mēnesī
 • Non-Stop Mūzikas Kanāli

  Non-Stop Mūzikas Kanāli

  MTV, VH1, RU-MUSIC, Mezzo, Europa Plus TV, A-One, OTV Music
 • Multfilmas un Raidījumi bērniem

  Multfilmas un Raidījumi bērniem

  Cartoon Network, Nickelodeon Disney, Boomerang, Baby TV, Disney Junior, Pixel TV, Jim-Jam

Noteikumi

Uzmanīgi izlasiet vienošanos par pakalpojuma nodrošināšanu

1. Terminu un nosaukumu saraksts, kas izmantoti sekojošā dokumentā:

 • Uzņēmums – AMIGO TV Ltd., ieskaitot filiāles un pārstāvniecības, kā arī vadītājus un darbiniekus.
 • Partneri – oficiālie AMIGO TV Ltd Partneri, ar kuriem noslēgta rakstveida vienošanās. Partneri sniedz pakalpojumus, neatkarīgi no AMIGO TV Ltd., lai arī dažkārt šo pakalpojumu sniegšana nav iespējama bez AMIGO TV Ltd. līdzdalības. Partneri paši ir atbildīgi par savu pakalpojumu sniegšanu.
 • Lietotājs – atbilstoši reģistrēta persona, kas stājusies oficiālās attiecībās ar AMIGO TV Ltd. Lietotājs ir piekritis visiem noteikumiem, uz kuru pamata AMIGO TV Ltd. sniedz savus pakalpojumus.
 • Apmeklētājs – jebkura persona, kas apmeklējusi Uzņēmumam piederošas interneta vietnes, bet nav Lietotājs. Apmeklētājam nav jāreģistrējas, lai lietotu interneta vietnes, kuras pieder Uzņēmumam, bet viņam nav pieejamas tās sadaļas, kuru apmeklēšanai nepieciešams reģistrēties. Uz Apmeklētāju attiecas vispārējie interneta resursu lietošanas un privātuma aizsardzības noteikumi.
 • Vienošanās – vienošanās par IPTV pakalpojumu sniegšanu (šis dokuments), ieskaitot visus tam pievienotos pielikumus. Vienošanās noteikumu pieņemšana nozīmē līguma noslēgšanu starp Uzņēmumu un Lietotāju. Vienošanās satur tiesības un pienākumus, kas ir spēkā starp Uzņēmumu un Lietotāju.
 • Pielikums – oficiāls Uzņēmuma dokuments, kas attiecas uz Vienošanos. Pielikuma nosaukumā obligāti tiek ietverts teksts, kas norāda uz saistību ar Vienošanos.
 • Pakalpojums – tematiski nodalīta pakalpojumu pakete, ko sniedz Uzņēmums vai Partneri. Tajā var būt iekļauts viens vai vairāki pakalpojumi. Pakalpojumus pieslēdz vai atslēdz Lietotājs pēc paša vēlēšanās.
 • Pakalpojuma Noteikumi – noteikumi, uz kuriem pamatojas Uzņēmums vai Partneri, kas sniedz pakalpojumus. Šie noteikumi katram Pakalpojumam ir unikāli. Izvēlētā Pakalpojuma lietošanai nepieciešams piekrist Pakalpojuma Noteikumiem. Atteikšanās piekrist Pakalpojuma Noteikumiem liedz iespēju Lietotājam lietot izvēlēto Pakalpojumu, bet nepārtrauc attiecības starp Lietotāju un Uzņēmumu.
 • Saturs – jebkura informācija, tai skaitā, programmu nodrošinājums, attēls, skaņa, ziņojumi, kā arī viss, ar ko nākas saskarties, lietojot Pakalpojumus vai apmeklējot Uzņēmuma interneta vietnes.

AMIGO TV Ltd sniedz dažādus pakalpojumus, kas saistīti ar IP tehnoloģijām. Uzņēmumam pieder šādi domēnu nosaukumi: amigotv.tv

Apmeklētājam ir tiesības izmantot Uzņēmuma Paklpojumus tikai pēc tam, kad viņš ir pieņēmis šo Vienošanos, konfidencialitātes noteikumus un atbilstošā veidā reģistrējis personīgo Lietotāja profilu. Lai lietotu konkrētu pakalpojumu, nepieciešams piekrist Pakalpojuma Noteikumiem.

Uzņēmums kā Lietotājus nereģistrē personas, kas nav sasniegušas 14 gadu vecumu. Ja vecāki piekrīt, ka viņu bērns lieto Pakalpojumus, kam nepieciešama reģistrēšanās, Lietotāja profils jāreģistrē uz vecāku vārda. Tas apliecinās, ka vecāki piekrīt tam, ka bērns lieto Uzņēmuma sniegtos Pakalpojumus, un ir atbildīgi par sava bērna darbībām, saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.

Gadījumos, kad rodas pretruna starp Vienošanos un citu Uzņēmuma izdotu dokumentu, par strīdus situācijas atrisināšanu ir atbildīgs vienīgi AMIGO TV Ltd.

Uzņēmums rekomendē tā sniegtos Pakalpojumus izmantot tādā mērā, lai tas netraucētu mācībām, darbam, ģimenes attiecībām un citiem reālās dzīves aspektiem. Lai nekaitētu veselībai, Uzņēmums rekomendē Pakalpojumus izmantot ne ilgāk kā 2 stundas, pēc kurām nepieciešams vismaz 15 minūšu pārtraukums.

2. Lietotāja profila reģistrēšana.

Lietotāja profila reģistrēšana nepieciešama, lai saņemtu Pakalpojumus, ko sniedz AMIGO TV Ltd vai tā partneri. Atbilstoši reģistrējoties, Apmeklētājs kļūst par Lietotāju, iegūst tiesības un pienākumus, ko nosaka šī Vienošanās.
Lietotājs iegūst tiesības saņemt Pakalpojumus, ko sniedz AMIGO TV Ltd, tai skaitā piedalīties dažādos Uzņēmuma organizētos pasākumos, ja vien piekrīt konkrētā pasākuma vai Pakalpojuma noteikumiem. Lietotāja profila reģistrēšana iespējama tikai, akceptējot Vienošanos par pakalpojumu sniegšanu un Konfidencialitātes noteikumus.

Pēc visu nepieciešamo dokumentu akceptēšanas, Lietotājs izvēlas savu unikālo lietotājvārdu (login), kuram jāatšķiras no iepriekš reģistrētu Lietotāju lietotājvārdiem. Lietotājvārds nepieciešams, lai Lietotāju identificētu tīklā. Lietotāja profila reģistrācijas formā aizliegts sniegt nepatiesu informāciju par Lietotāja personību un dzīvesvietu, kā arī aizliegts norēķiniem izmantot svešu personu banku kontus, kredītkartes un debetkartes vai maksājumu sistēmu kontus.

Izvēloties unikālo lietotājvārdu, jāņem vērā, ka tas nedrīkst būt aizvainojošs, nepieklājīgs vai vulgārs un nedrīkst pārkāpt Vienošanās par pakalpojumu sniegšanu vai citu Uzņēmuma izdoto dokumentu noteiktās normas. Lietotājvārds nedrīkst būt identisks vai līdzīgs populāru personu vārdiem, kompāniju vai tirdzniecības marku nosaukumiem. Katrai fiziskai personai ir tiesības reģistrēt vairākus Lietotāja profilus, lai izmantotu Pakalpojumus, ko sniedz Uzņēmums vai Partneri.

Par visām darbībām, ko veic Lietotājs, izmantojot Pakalpojumus, ir atbildīga persona, kas reģistrējusi Lietotāja profilu. Uzņēmums rekomendē neatklāt sava profila lietotājvārdu vai/un paroli citiem lietotājiem. Uzņēmums nekad nepieprasa paroles vai citus identifikācijas datus, izņemot atsevišķus iepriekš atrunātus gadījumus, kad nepieciešams atjaunot aizmirstas paroles vai e-pastus. Šajos gadījumos iniciators vienmēr ir Lietotājs. Lietotājs piekrīt nekad nenodot savu lietotājvārdu un/vai paroli trešajai personai, izņemot savas ģimenes locekļus.. Lietotājs piekrīt neuzlikt Uzņēmumam atbildību par neatļautu un/vai nepareizu viņa reģistrēta Lietotāja profila izmantošanu, ieskaitot situācijas, kad profilu izmanto personas, kam Lietotājs ir devis atļauju. Persona, kas ir reģistrējusi Lietotāja profilu, vienpersoniski ir atbildīga par jebkādu profila lietošanu, izmantojot Pakalpojumus.

Gadījumos, kad tiek pārkāpti noteikumi, ko nosaka Vienošanās vai citi Uzņēmuma izdoti dokumenti, kā arī, ja Lietotājs profils tiek nelikumīgi izmantots,tas var tiks anulēts. Atkārtota reģistrēšanās iespējama tikai ar Uzņēmuma atļauju.

2. Pakalpojuma noteikumi

Pakalpojuma noteikumi ir neatņemama izvēlētā pakalpojuma daļa. Uzņēmums rekomendē uzmanīgi iepazīties ar tā Pakalpojuma noteikumiem, kuru vēlaties izmantot. Uzņēmums vērš uzmanību uz to, ka daļu Pakalpojumu nodrošina Uzņēmuma Partneri, kuru politika var atšķirties no AMIGO TV Ltd politikas. Partneriem ir tiesības pašiem mainīt viņu nodrošinātā pakalpojuma noteikumus, tāpēc klientiem regulāri jāseko līdzi noteikumu izmaiņām. Ja Lietotājs pārkāpj Pakalpojuma noteikumus, (ieskaitot Partneru nodrošinātā pakalpojuma noteikumus), Uzņēmumam ir tiesības uzlikt sodu, tai skaitā atteikties nodrošināt Pakalpojumu vai pat anulēt Lietotāja profilu. Partneriem pārkāpumu gadījumā ir tiesības atteikties nodrošināt savu Pakalpojumu un informēt Uzņēmumu par pārkāpumu.

Pakalpojumu pieslēguma precizējums

Pakalpojumu pieslēgšanas procesā, kā arī to lietošanas laikā, Uzņēmumam ir tiesības izmantot informāciju par Lietotāja vai Apmeklētāja datoru. Informācija tiek iegūta tikai ar klienta piekrišanu. Sīkāk par to var izlasīt Konfidencialitātes noteikumos.

Tīklā pieļaujamais saturs

Uzņēmums Lietotāja sniegtās informācijas saturu nepārbauda un neapstiprina, kā arī par to neatbild. Uzņēmums neatbild par informāciju, ko iesniedz Lietotāji un Apmeklētāji. Uzņēmumam ir tiesības dzēst jebkuru Saturu, kurš jebkādu iemeslu dēļ tiek uzskatīts par nepieļaujamu vai nepieņemamu, tajā pat laikā Uzņēmums neuzņemas atbildību gadījumā, ja nav iespējams šādu Saturu dzēst vai tas nav izdarīts nekavējoši. Lietotājs pats izvērtē Satura precizitāti, pilnīgumu un lietderīgumu, ko viņš izvēlas, izmantojot Uzņēmuma vai tā partneru pakalpojumus, kā arī uzņemas risku, kas ar to saistīts.

Saturu Lietotāji un Apmeklētāji veido komunikācijas procesā, izmantojot Uzņēmuma piedāvātās sludinājumu sadaļas, forumus un čatus. Šādā veidā radītajam Saturam jāatbilst Uzņēmuma prasībām. Saturs, kas tām neatbilst, var tikt dzēsts bez iepriekšējas saskaņošanas ar autoriem vai viņu informēšanas.

Pēc nepieļaujama Satura dzēšanas Uzņēmumam ir tiesības brīdināt Lietotāju, kurš šo Saturu ir ievietojis. Lietotājs, kurš jau iepriekš saņēmis brīdinājumu par līdzīgām darbībām vai ievietojis sevišķi aizvainojošu Saturu, var tikt anulēts, t.sk. bez iespējas tikt atjaunotam.

Rupji un aizvainojoši izteikumi, rupja vai atklāti seksuālas dabas leksika, narkotiku propaganda, rasu, nacionālā vai reliģiska naida kurināšana vai pornogrāfiska rakstura informācijaSaturā nav pieļaujami . Atsevišķos forumos un čatos tiek pieļauta parupju vai skarbu izteicienu lietošana. Ja Jums ir šaubas par savu izteikumu atbilstību pieļaujamajam Saturam, tad labāk uzskatiet to par nepieļaujamu un atturieties no to lietošanas vai publicēšanas. Attiecībā uz Satura pieļaujamību vai nepieļaujamību noteicošo lēmumu pieņem Uzņēmums. Šajā jautājumā pieņemtie lēmumi netiek apspriesti   vai pārskatīti.

Uzņēmuma darbiniekiem vai pārstāvjiem, kā arī Uzņēmuma pilnvarotajām personām ir tiesības veikt Lietotāju un Apmeklētāju komunikācijas izvērtēšanu. Tā kā Uzņēmums nevar un nevēlas cenzēt visu komunikācijas Saturu, pastāv iespēja, ka Lietotājs vai Apmeklētājs var saskarties arī ar nepieņemamu Saturu. Gadījumos, kad tā notiek, Jūs varat sazināties ar Uzņēmuma atbalsta dienestu vai iesniegt sūdzību, nosūtot to uz īpašu e-pasta adresi, kas paredzēta sūdzību iesniegšanai. Jums būs jānorāda, kad un kur Jūs esat saskāries ar nepieļaujamu Saturu.

Uzņēmums nedz atbalsta nedz noliedz savu Lietotāju un Apmeklētāju paustos viedokļus, bet patur tiesības vērst uzmanību uz formu, kādā viedokļi tiek pausti. Uzņēmums lūdz visus Apmeklētājus un Lietotājus cienīt citu viedokļus, pat tad, ja tie nesakrīt ar Jūsu uzskatiem.

Uzvedības normas un etiķete tīklā

Kļūstot par Uzņēmuma Lietotāju vai apmeklējot tā web-lapas, Jūs piekrītat personīgi atbildēt par visām savām darbībām, kas tiek veiktas izmantojot Pakalpojumus, tajā skaitā par jebkuru Jūsu izveidotu Saturu. Jūs apņematies kompensēt neplānotus izdevumus, kas uzņēmumam varētu rasties sakarā ar Jūsu ieiešanu tā web-lapās vai Pakalpojumu izmantošanu, kā arī apņematies neuzlikt atbildību Uzņēmumam par savām darbībām.
Lietotāja un Apmeklētāja uzvedībai jāatbilst vispārpieņemtajai etiķetei un veselajam saprātam. Ja Jūs vai jebkurš cits, kurš izmantos Jūsu Lietotāja profilu, veiks kādu no zemāk uzskaitītajām aizliegtajām darbībām, tas tiks uzskatīts par tīkla uzvedības normu pārkāpumu::

 nepieļaujama Satura publicēšana, pārsūtīšana, propaganda vai izplatīšana;

 kaitīga un/vai aizvainojoša rakstura informācijas, kas saistīta ar rasu, nacionālo vai seksuālo diskrimināciju, publicēšana, pārsūtīšana, propaganda vai izplatīšana;

 Satura, kas ietver rupjus izteikumus, atklātu seksuālu leksiku vai apmelojumus, publicēšana, pārsūtīšana, propaganda vai izplatīšana;

 Satura, kurš pārkāpj personas un sabiedrības tiesības un brīvību, publicēšana, pārsūtīšana, propaganda vai izplatīšana;

 Apvainojumi, draudi, nevēlamu paziņojumu nosūtīšana un citas nevēlamas darbības, kas vērstas pret citiem Lietotājiem un Apmeklētājiem. Naida, agresijas vai atklātas nepatikas izrādīšana. Saprātīgam cilvēkam nepieņemama Satura publicēšana, pārsūtīšana, propaganda vai izplatīšana. Citu Lietotāju un Apmeklētāju maldināšana, uzdodoties par Uzņēmumam vai kādam no tā partneriem piederošu personu, vai arī uzdodoties par citu personu, (t.sk. slavenību)

 Mēģinājums iegūt paroles, lietotājvārdus vai jebkurus citus Personas reģistrācijas datus, kā arī jebkuru personisku informāciju par citiem Lietotājiem un/vai Apmeklētājiem. Atgādinām, ka Uzņēmuma darbinieki pēc savas iniciatīvas nekad nepieprasa informāciju par parolēm, atslēgvārdiem, informāciju no Lietotāja reģistrācijas veidlapas vai informāciju, kas saistīta ar apmaksu;

 Programmu nodrošinājuma vai cita Satura, kas nepieder Jums un/vai kuru nav atļauts brīvi izplatīt, nodošana vai cita veida izplatīšana;

 Nelikumīgu darbību, tai skaitā web-lapu un/vai programmu nodrošinājuma uzlaušanas propaganda, reklamēšana vai veicināšana, kā arī kaitīgas programmatūras izplatīšana.

 Datorvīrusus vai kaitīgas programmas saturošu failu nodošana vai izplatīšana jebkādā veidā;

 Uzņēmumu resursu izmantošana tam neparedzētajā sistēmā vai arī ar mērķi veikt nelegālu komercdarbību;

 Satura publicēšana, kura mērķis nav personīgā komunikācija, tas nozīmē – reklāmas vai aģitācijas materiālu, spama vai informācijas par citām web-lapām pārsūtīšana vai publicēšana;

 tehniskā atbalsta un sūdzību iesniegšanas iespēju ļaunprātīga izmantošana, kā arī nepatiesu ziņojumu sūtīšana Uzņēmuma darbiniekiem.

Uzņēmums vērš īpašu uzmanību uz to, ka Jums jāiepazīstas un jāakceptē konkrēti izvēlētā Pakalpojuma lietošanas noteikumus. Konkrētā Pakalpojuma nolikums par uzvedības normām un etiķeti tīklā ir prioritārs attiecībā pret nolikumu, kas ietverts Vienošanās saturā. Tas nozīmē, ka, ja Pakalpojuma noteikumi pieļauj citas komunikācijas formas, tad attiecībā uz uzvedības normām un etiķeti tīklā spēkā ir konkrētā Pakalpojuma noteikumi.

Publiskā komunikācija

Jūs saprotat un piekrītat, ka Jūsu komunikācija forumos, konferencēs, čatos un citos saziņas veidos, ko piedāvā Uzņēmums, ir publiska, nevis personīga. Uzņēmums ievēro Lietotāju un Apmeklētāju tiesības uz privāto dzīvi, bet tas neattiecas uz šo komunikāciju. Jūs saprotat, ka konkrētajā veidā Jūsu sniegtā personiskā informācija var nonākt trešo personu rīcībā, kuras to var izmantot pēc saviem ieskatiem. Uzņēmums brīdina par nelabvēlīgām sekām, ko var izraisīt Jūsu rīcība, un stingri iesaka neatklāt personisku informāciju, lietojot jebkurus publiskus saziņas līdzekļus.

Uzņēmums neatbild par darbībām, ko veic personas, kas ieguvušas Jūsu privāto informāciju   komunikācijas procesā publiskos saziņas līdzekļos..

Reklāma, komercdarbība un nesankcionēta ziņojumu izsūtīšana.

Jums nav tiesību reklamēt savus vai trešo personu pakalpojumus un preces, izmantojot Uzņēmuma Pakalpojumus. Jums nav tiesību, izmantojot Uzņēmuma Pakalpojumus, sūtīt ziņojumus «izlasi pats, – nosūti saviem draugiem», informāciju par finanšu piramīdām, iespēju nopelnīt un tamlīdzīgi.

Jums nav tiesību izmantot Uzņēmuma resursus, lai savāktu informāciju par Lietotājiem. Kategoriski aizliegts izmantot šādu informāciju nesankcionētai ziņojumu sūtīšanai, kā arī jebkuriem citiem mērķiem.

Jums nav tiesību izmantot Uzņēmuma resursus tam neparedzētā sistēmā un/vai nelegālas komercdarbības veikšanai. Izslēgta jebkura nesankcionēta komerciāla aktivitāte, tai skaitā arī slēpta.

Likumdošanas ievērošana

Uzņēmums Lietotājiem un Apmeklētājiem uzliek par pienākumu ievērot Seišelu Salu Republikas likumdošanu un arī tās valsts likumdošanu, kuras teritorijā Jūs atrodaties. Uzņēmums nepieļauj pretlikumīgas darbības, izmantojot tā Pakalpojumus. Konstatējot šādas darbības, Uzņēmums anulē  Lietotāja profilu un iesniedz ziņojumu tiesībsargājošām iestādēm.

Šīs noteikumu sadaļas neievērošana var izraisīt reģistrācijas anulēšanu bez tiesībām to atjaunot.

4. Īpašumtiesības, autortiesības, preču zīmes

Materiāli, kas izvietoti Uzņēmuma web-lapās, pieder Uzņēmumam vai tā partneriem. Uz šiem materiāliem attiecas autortiesības un/vai saistītās tiesības, tie ir intelektuālā īpašuma forma. Lietotājiem un apmeklētājiem nav tiesību kopēt jebkurus materiālus, izņemot tos, kuru kopēšana ir atļauta skaidri un nepārprotami.

Lielākā daļa Pakalpojumu satura ņemts no atklāti ēterā raidošiem avotiem un tiek nodots Lietotājiem ar apzināti pazeminātu skaņas un video kvalitāti un raidīšanas aizturi. Šis Pakalpojums Lietotājiem tiek sniegts vienīgi ar mērķi iepazīstināt viņus ar satelīttelevīzijas programmām.

Jums nav tiesību jebkuru Uzņēmuma web-lapās iegūto Saturu kopēt, modificēt, jebkādā veidā izplatīt vai demonstrēt, kā arī izmantot savu darbu radīšanai. Šādas darbības ir atļautas tikai pēc tam, kad Uzņēmums ir sniedzis skaidru un nepārprotamu atļauju.

Ja lietotājs veic nesankcionētas darbības, var tikt anulēta reģistrācija un/vai bloķēta pieeja Uzņēmuma resursiem. Satura likumīgajiem īpašniekiem ir tiesības izvirzīt pret Jums civilprasību vai veikt citas likumā noteiktās darbības (t.sk. ierosināt  krimināllietu). Jūs atzīstat, ka gadījumos, kad pret Jums tiks izvirzīta civilprasība vai ierosināta krimināllieta, Jums personīgi būs jāsedz radušies zaudējumi, neiesaistot Uzņēmumu vai tā partnerus.

Publicējot savu Saturu, Apmeklētājs vai Lietotājs nodod Uzņēmumam pilnas un neapstrīdamas tiesības to citēt, mainīt, kopēt, pārsūtīt, raidīt, izplatīt vai jebkādā citādā veidā izmantot pēc saviem ieskatiem bez iepriekšējas brīdināšanas vai kompensēšanas. Izmantojot šo Saturu, Uzņēmums patur sev tiesības minēt Jūsu lietotājvārdu. Ja Jūs nevēlaties nodot Uzņēmumam tiesības uz Saturu, tad nepublicējiet neko, ko Jūs nevēlaties nodot Uzņēmumam.

Apmeklētājam vai Lietotājam jābūt likumīgām tiesībām uz Saturu, ko viņš nolemj publicēt Uzņēmuma web-lapās, forumos vai citos resursos.

5. Uzņēmuma programmu nodrošinājums un trešo personu produkcija

Lai izmantotu daļu no Uzņēmuma piedāvātajiem Pakalpojumiem, Jūsu datorā nepieciešams instalēt speciālu programmu nodrošinājumu (tālāk – Legālā Produkcija). Legālā Produkcija var sastāvēt no atsevišķām daļām, kas tiek instalētas un/vai izmantotas kopā vai arī atsevišķi cita no citas.

Pirms jebkura veida Legālās Produkcijas instalēšanas nepieciešams apstiprināt licences vienošanos, kas tajā ietilpst, vai arī tiek piedāvāta atsevišķi. Licences vienošanās teksts dažāda veida Legālajai Produkcijai atšķiras, tāpēc Jums uzmanīgi jāiepazīstas, jāakceptē un jāievēro katras uz Jūsu datora instalētās Legālās Produkcijas licences vienošanās. Uzņēmums pieļauj ierobežotu licenci Legālās Produkcijas izmantošanai. Jums nav tiesību nodot tālāk licenci vai jebkuras ar to noteiktās tiesības, izņemot tās, kuru tālāk nodošanu atļauj licences vienošanās.

Legālā Produkcija var tikt mainīta, papildināta vai modificēta tikaiar Uzņēmuma vai tā Partneru pieļaujamo programmu nodrošinājumu. Jūs saprotat un piekrītat, ka izmantojot no Uzņēmuma vai tā Partneru pieļaujamā programmu nodrošinājuma atšķirīgu programmu nodrošinājumu, Jūsu konti vai pieslēgtie Pakalpojumi var tikt anulēti vai bloķēti, kā arī var tikt anulēts Jūsu personīgais reģistrācijas ieraksts vai veiktas citas sankcijas.

Jūs saprotat un piekrītat, ka Legālā Produkcija, kā arī dažādi Uzņēmuma piedāvātie Pakalpojumi var nebūt savienojami ar visām eksistējošajām tehnoloģijām un programmu – operētājsistēmu platformām. Jūs saprotat un piekrītat, ka Uzņēmuma produkcijas produktivitāte un funkcionalitāte ir tieši atkarīga no Jūsu datora konfigurācijām un cita aprīkojuma, kā arī tam uzstādītā programmu nodrošinājuma.

Uzņēmums nekādā veidā neatbild par programmu nodrošinājumu, ko pieļauj AMIGO TV Ltd, kā arī par Lietotāju un Apmeklētāju apmeklējumiem Uzņēmuma web-lapās. Uzņēmums neuzņemas atbildību par Jūsu datoram vai programmu nodrošinājumam radītu vai nejaušu kaitējumu. Jūs saprotat un piekrītat, ka Jūs pats esat atbildīgs par visiem riskiem (bez izņēmuma), kas saistīti ar Uzņēmuma piedāvātās produkcijas un/vai pakalpojumu izmantošanu. Ja Jūs nepiekrītat šim uzstādījumam, tad Jums ir jāatsakās no AMIGO TV Ltd produkcijas un/vai Pakalpojumu izmantošanas.

Pērkot vai lejuplādējot no Uzņēmuma mājas lapas programmu nodrošinājumu, Jūs garantējat, ka nedzīvojat valstī, tirdzniecībai ar kuru ir uzlikts aizliegums no Seišelu Salu Republikas vai Starptautiskajām organizācijām. Izmantojot Uzņēmuma pieļaujamo programmu nodrošinājumu, Jūs apstiprināt un garantējat, ka neesat šādas valsts pilsonis vai pavalstnieks, neatrodieties tās teritorijā, kā arī neplānojat eksportēt šo programmu nodrošinājumu uz šādu valsti vai šādas valsts iedzīvotājiem.

6. Atbildība un atbildības ierobežojums

Jūs piekrītat, ka Uzņēmuma un/vai Partneru resursu izmantošana ietver, bet neaprobežojas ar sekojošo: Jūs izmantojat web-lapas un programmu nodrošinājumu pēc paša vēlēšanās, ņemot vērā paša risku un bailes.

Viss programmu nodrošinājums, kā arī Uzņēmuma un/vai Partneru Pakalpojumi tiek nodrošināti pēc principa «кā ir», tas nozīmē – bez jebkādām tiešām vai saistītām garantijām, izņemot gadījumus, kad garantijas nosaka likums.

Uzņēmums negarantē iespēju tā nodrošinātos pakalpojumus   saņemt jebkurā laikā un jebkurā vietā. Uzņēmums dara visu iespējamo, lai samazinātu iespēju, ka Lietotājs pakalpojumu saņem nepilnīgi vai nesavlaicīgi.

Uzņēmumam nav iespējams paredzēt un izpildīt visus iespējamos Lietotāja prasību variantus, bet tajā pašā laikā Uzņēmums dara visu iespējamo, lai apmierinātu klientu vēlmes un attaisnotu Lietotāju cerības iespējami lielākajā mērā. Jūs saprotat un piekrītat, ka Uzņēmumam nav iespējams nodrošināt visas Lietotāju vēlmes attiecībā uz saturu, Pakalpojumiem vai servisu. Iespējams, Jūs no Uzņēmuma sagaidāt vairāk, nekā tas spēj sniegt.

Jūs saprotat un piekrītat, ka pilnīga atteikšanās no piedāvāto Pakalpojumu izmantošanas un/vai Jūsu personīgā uzskaites ieraksta anulēšana ir ārkārtas veids, kā atrisināt jebkuras nesaskaņas starp Jums un Uzņēmumu. Jūs saprotat un piekrītat, ka Uzņēmums un/vai tā filiāles un pārstāvniecības, kā arī vadītāji& un darbinieki nekādā veidā nav atbildīgi par jebkurām darbībām (vai bezdarbību), kas saistīta ar to, kā Jūs izmantojat Uzņēmuma programmu nodrošinājumu vai web-lapas.

Lielākā daļa Pakalpojumu satura ņemts no atklāti ēterā raidošiem avotiem un tiek nodots Lietotājiem ar apzināti pazeminātu skaņas un video kvalitāti un raidīšanas aizturi. Šis Pakalpojums Lietotājiem tiek sniegts vienīgi ar mērķi iepazīstināt viņus ar satelīttelevīzijas programmām.

Nekādos apstākļos Uzņēmums un/vai tā filiāles un pārstāvniecības, kā arī vadītāji un darbinieki nav atbildīgi par radušos vai netīšu kaitējumu, kas saistīts ar AMIGO TV Ltd vai Partneru resursu izmantošanu. Jebkurā gadījumā, AMIGO TV Ltd, un/vai tā filiāles un pārstāvniecību, kā arī vadītāju un darbinieku atbildība naudas izteiksmē   nevar pārsniegt summu, ko Lietotājs iztērējis, apmaksājot uzņēmuma pakalpojumus.

Uzņēmums neatbalsta tā web-lapās piedāvātos trešo personu produktus un pakalpojumus, attiecībā uz tiem nesniedz nekādas garantijas, kā arī nekādā veidā ar šiem produktiem un pakalpojumiem nav saistīts. Uzņēmums neatbild par jebkādām attiecībām starp Jums un trešajām personām, kas piedāvā savus produktus un pakalpojumus Uzņēmuma web-lapās.

Trešo personu web-lapas

Uzņēmuma web-lapās var tikt ievietotas hiperteksta atsauces (linki) uz trešo personu web-lapām, tostarp arī uz Partneru interneta resursiem. Uzņēmums nevar kontrolēt kontrolēt šādus resursus un neatbild par to saturu. Kad Jūs sekojat šādai atsaucei, Jūs esat pametis Uzņēmuma atbildības teritoriju. Sīkāk par trešo personu web-lapām un interneta resursiem varat izlasīt Konfidencialitātes noteikumos.

7. Uzņēmuma pakalpojumu un servisu apmaksa, norēķinu kārtība

Pakalpojumi ir komerciāli, tas nozīmē, ka Lietotājam par izvēlēto Pakalpojumu jāsamaksā noteikta naudas summa. Lietotājiem, kas nav izvēlējušies maksas Pakalpojumus, ir iespēja izmantot Uzņēmuma bezmaksas resursus. Abonējot izvēlēto Pakalpojumu (neatkarīgi no maksas)   Jums jāizlasa un jāakceptē šo Pakalpojumu lietošanas nosacījumi un noteikumi.

Pakalpojumu apmaksas princips ir – 100% priekšapmaksa, ko veic Lietotājs. Tādā veidā Lietotājs saņem iespēju izmantot apmaksāto Pakalpojumu noteiktu laika periodu (atkarīgs no apmaksāto dienu skaita).Pievērsiet uzmanību, ka laika periods, kurā Jums ir pieeja apmaksātajam Pakalpojumam, samazinās ar katru dienu, neatkarīgi no tā vai Jūs šo Pakalpojumu lietojat vai nē.

Maksa par Pakalpojumu tiek maksāta uz priekšu un netiek atgriezta ne pilnībā, ne daļēji! Apmaksāto Pakalpojumu nav iespējams nomainīt uz citu Pakalpojumu, pat ja tā cena ir vienāda vai zemāka nekā apmaksātā Pakalpojuma cena.

Ar Uzņēmuma Pakalpojumu tarifiem, kā arī iespējamajiem apmaksas veidiem var iepazīties Uzņēmuma mājas lapā. Uzņēmums patur sev tiesības jebkurā laikā mainīt jebkura Pakalpojuma cenu un apņemas Lietotājus par to informēt caur Uzņēmuma oficiālajām mājas lapām. Lietotājs ir atbildīgs par regulāru Uzņēmuma oficiālo jaunumu izskatīšanu, kā arī par Uzņēmuma sūtīto e-pastu izskatīšanu. Ja Jūs turpināt izmantot Uzņēmuma Pakalpojumus ilgāk kā trīs dienas pēc oficiāla paziņojuma publicēšanas Uzņēmuma mājas lapā, Jūs esat apstiprinājis, ka piekrītat jaunajiem noteikumiem. Gadījumos, kad kādi no jaunajiem noteikumiem Jums ir nepieņemami, Jums ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt Pakalpojuma izmantošanu, taču šajā gadījumā naudu par neizmantoto Pakalpojumu Uzņēmums neatmaksā.

Personīgā uzskaites ieraksta īpašnieks ir atbildīgs par jebkurām darbībām vai rīcību, kas saistīta ar viņa Lietotāja profilu. Uz šo attiecas visi izdevumi, t.sk. nodokļi, jebkuri pirkumi un Pakalpojumu apmaksa.

Uzņēmuma web-lapās var tikt ievietotas atsauces uz trešo personu web-lapām, t.sk. Partneru web-lapām. Ja par šo interneta resursu apmeklēšanu tiek iekasēta maksa, lūdzam ievērot, ka šai maksai nav nekādas saistības ar Uzņēmuma Pakalpojumu apmaksu. Par jebkuriem papildus izdevumiem un saistībām, kas radušās saziņas procesā ar trešajām personām, atbildat tikai Jūs pats.

8. Vienošanās par pakalpojumu sniegšanu atjaunināšana, izmaiņas un papildinājumi

Lietojot Uzņēmuma resursus Jūs saprotat un atzīstat, ka Uzņēmums drīkst atjaunināt, mainīt vai papildināt pašreizējās Vienošanās saturu jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem.

Jebkuras būtiskas Vienošanās izmaiņas stājas spēkā brīdī, kad tās tiek publicētas Uzņēmumam piederošajās web-lapās. Jūs apņematies regulāri, bez atgādinājuma no Uzņēmuma puses, pārlasīt Vienošanos par pakalpojumu sniegšanu, lai savlaicīgi uzzinātu par atjauninājumiem, papildinājumiem un izmaiņām.

Ja Jūs uzskatāt, ka kāds no atjauninājumiem, papildinājumiem vai izmaiņām ir Jums nepieņemams, Jums ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt konkrētā Pakalpojuma abonēšanu  un/vai anulēt personīgās uzskaites ierakstu, pilnībā atsakoties no Uzņēmuma pakalpojumiem.

Turpinot lietot Uzņēmuma Pakalpojumus pēc atjauninājumu, papildinājumu vai izmaiņu stāšanās spēkā, Jūs ar to atzīstat, ka piekrītat visiem izmainītās Vienošanās par pakalpojumu sniegšanu punktiem.

9. Lietotāja personīgā uzskaites ieraksta anulēšana

Lietotāja personīgās uzskaites ieraksta anulēšana izraisa visu tam piesaistīto Pakalpojumu automātisku atslēgšanu, neatkarīgi no tā, vai tie ir apmaksāti vai nē. Pakalpojuma atslēgšanai seko  visa tā atslēgšana, kas ar šo Pakalpojumu saistīts.

Neizmantoto līdzekļu atgriešana nav iespējama, kompensācijas nav paredzētas. Netiek veikta arī līdzekļu pārskaitīšana no anulētā personīgās uzskaites ieraksta uz citu personīgās uzskaites ierakstu. Nav iespējama arī līdzekļu pārskaitīšana uz anulēto personīgās uzskaites ierakstu.

Anulēšana pēc Lietotāja iniciatīvas

Lietotājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā anulēt personīgās uzskaites ierakstu, iesniedzot iesniegumu elektroniskā veidā rēķinu apmaksas sadaļā, izmantojot savu personīgās uzskaites ierakstu. Neanulējiet savu personīgās uzskaites ierakstu, ja nevēlaties, lai no rēķinu apmaksas sistēmas tiktu izņemti Jūsu līdzekļi!

Lietotāja personīgās uzskaites ieraksta anulēšana ir Jūsu aizsardzības līdzeklis gadījumos, kad radušās domstarpības starp Jums un Uzņēmumu jebkurā jautājumā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar sekojošo:

 • Vienošanās par pakalpojumu sniegšanu punkti; Uzņēmuma pieņemtie mēri un darbības šo Vienošanās punktu nodrošināšanai;
 • Konfidencialitātes noteikumi, kā arī mēri un darbības to nodrošināšanai;
 • konkrētā Pakalpojuma noteikumi, tā sniegšanas kārtība, kā arī mēri un darbības tā nodrošināšanai;
 • saturs, kas pieejams Uzņēmuma web-lapās un/vai izmantojot Pakalpojumus;
 • jūsu personīgās iespējas pieslēgties Uzņēmuma resursiem un/vai to lietošana;
 • apmaksas vai soda naudu veids, kārtība un lielums;
 • jebkuras izmaiņas, ko Uzņēmums veicis Vienošanās par pakalpojumu sniegšanu saturā, Konfidencialitātes noteikumos, konkrētā Pakalpojuma noteikumos.

Uzņēmums patur sev tiesības ieturēt no Jums maksu, soda naudas vai jebkurus citus izdevumus, kas Jums bija jāsamaksā līdz personīgās uzskaites ieraksta anulēšanai. Tāpat Jums ir pienākums līdz personīgās uzskaites ieraksta anulēšanas brīdim izpildīt visas Jūsu saistības pret trešajām personām, kas saistītas ar Uzņēmuma resursu izmantošanu.

Anulēšana pēc Uzņēmuma iniciatīvas

Uzņēmumam jebkurā laikā ir tiesības anulēt Lietotāja personīgās uzskaites ierakstu sekojošos gadījumos:

 • apzināti nepatiesu datu sniegšana reģistrācijas veidlapā;
 • Vienošanās par pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā tai pievienoto pielikumu pārkāpšana;
 • ar Uzņēmuma Partneriem noslēgtas Vienošanās par pakalpojumu sniegšanu pārkāpšana;
 • mēģinājums (t.sk., neveiksmīgs) uzlauzt Uzņēmuma serverus un/vai nesankcionēta Uzņēmuma resursu lietošana.

Personām, kam ir reģistrētā Lietotāja profils, nav tiesību šo profilu nodot personai, kuras personīgās uzskaites ieraksts ticis anulēts pēc Uzņēmuma iniciatīvas. Šādas personas atkārtota reģistrēšana iespējama tikai pēc visu jautājumu noregulēšanas, kas saistīti ar apmaksu, neizpildītām saistībām u.c., attiecībā uz personas iepriekšējo personīgās uzskaites ierakstu.

10. Pakalpojuma abonementa likvidēšana

Pēc Pakalpojuma abonementa likvidēšanas automātiski tiek apturēts viss, kas saistīts ar šo Pakalpojumu.

Neizmantoto līdzekļu atgriešana nav iespējama, kompensācijas nav paredzētas. Netiek veikta arī līdzekļu pārskaitīšana no viena Pakalpojuma uz citu.

Pakalpojuma abonementa likvidēšanas pamatojums ir identisks personīgās uzskaites ieraksta anulēšanas pamatojumam. Ar šo pamatojumu var iepazīties attiecīgajā Vienošanās sadaļā.

11. Vienošanās papildus noteikumi

Uzņēmums patur tiesības pēc saviem ieskatiem izvēlēties sodu, kas piemērojams Lietotājam gadījumos, kad no viņa puses konstatēti Vienošanās pārkāpumi. Katrs gadījums tiek izskatīts atsevišķi, lēmums nerada precedentu.

Šī Vienošanās par pakalpojumu sniegšanu izstrādāta, pamatojoties uz Seišelu Salu Republikas likumdošanu. Visi jautājumi un domstarpības, kas saistītas ar šo Vienošanos, tiek risinātas sarunu ceļā, bet, ja nav iespējama vienošanās, tad tiesā. Jūs piekrītat, ka tiesvedība notiks saskaņā ar Seišelu Salu Republikas likumdošanas normām, un prasības izskatīšanas vieta būs pilsēta Victoria.

Jūs atzīstat, ka šī Vienošanās par pakalpojumu sniegšanu, ieskaitot arī visus Pielikumus, nesniedz un nevar sniegt tiesības nevienam citam kā tikai pusēm, kas to noslēgušas. Gadījumos, kad kādu no Vienošanās daļām tiesa atzīs par spēkā neesošu tas attieksies tikai uz konkrēto daļu, nevis uz visu Vienošanos. Spēkā neesošās daļas traktējums jāveic saskaņā ar Seišelu Salu Republikas likumdošanu un iespējami atbilstoši Vienošanos parakstījušo pušu nodomiem.

Izmantojot Uzņēmuma pakalpojumus, Jūs apņematies ievērot Seišelu Salu Republikas likumdošanu, tās valsts likumdošanu, kurā Jūs atrodaties, un starptautisko likumdošanu. Gadījumā, ja Pakalpojumu izmantošanas laikā un/vai ar Pakalpojumu palīdzību Jūs pārkāpjat likumu, Jūs apņematies nepārlikt atbildību par likumdošanas neievērošanu uz Uzņēmumu.

Pēc Lietotāja personīgās uzskaites ieraksta anulēšanas un Vienošanās laušanas, visas Pušu saistības, kas radušās pirms Vienošanās laušanas, paliek spēkā un tās jāizpilda pilnā mērā.

Lai izmantotu Servisa pakalpojumus, lietotājam pilnībā jāpiekrīt visiem Vienošanās noteikumiem, kā arī jāpieņem visas saistības, ko paredz Vienošanās.